soccerleague.pl

Pomysł na unifikację lig europejskich w prezentowanej formie chroniony jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz DYREKTYWA 2001/84/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U.UE L z dnia 13 października 2001 r.) --> Powrót


The idea for the unification of the European leagues in its present form is protected by the Act of February 4, 1994. On copyright and related rights and DIRECTIVE 2001/84 / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 September 2001. (Text with EEA relevance of 13 October 2001). -> Back